Osoby posiadające dostęp do portalu Facebook zachęcamy do polubienia naszego profilu oraz do komentowania. Jednocześnie informujemy, że wiadomości zamieszczone w portalu Facebook oraz innych forach dyskusyjnych
i komentarzach w Internecie mogą być autorstwa osób postronnych - nie są weryfikowane i nie należy uważać
jako oficjalnego stanowiska naszej organizacji.

Fotografie opublikowane wg. zapisów prawa autorskiego z oznaczeniem autora, źródła. Przypominamy że dalsze udostępnianie fotografii nie może naruszać praw autorskich i musi zawierać oznaczenie autora, źródła fotografii bądź tekstu. Informacje o zdarzeniach wprowadzane są zazwyczaj w czasie do kilku godzin po zakończeniu działań. Aktualne zdarzenia na terenie całego województwa dostępne są na stronie Komendy Wojewódzkiej - Krok Ku Bezpieczeństwu.

MŁODZIEŻ OSP W PRACY SPOŁECZNEJ

Każde większe opady śniegu kończą się odśnieżaniem placu naszej strażnicy. Kolejny raz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza pomagała strażakom w utrzymaniu gotowości wyjazdu. Korzystając z czasu jaki dają ferie zimowe młodzież ulepiła śnieżnego strażaka.

 
foto: dh Łukasz Bilski

WYCIEK GAZU w PRASZCE

O godz. 18:28 zostaliśmy wezwani do usunięcia zagrożenia spowodowanego wyciekiem gazu. Strażaków wezwała lokatorka mieszkania w budynku wielorodzinnym. Gdy zorientowała się że w mieszkaniu ulatnia się gaz - stężenie było mocno wyczuwalne. Strażacy dokonali odpowiednich pomiarów czujnikami i po wentylacji pomieszczeń zakończyli działania.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Paulina Jarząb

ODWIEDZINY SZKOŁY JĘZKOWEJ

Z okazji kolonii zimowych odwiedziły nas dzieci II turnusu szkoły językowej green school z Praszki. Strażacy zapoznali ze sprzętem i tematyką straży pożarnej.


foto: green school

ODWIEDZINY ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ

Z okazji kolonii zimowych odwiedziły nas dzieci świetlicy osiedlowej "Baraczek" z Praszki. Strażacy zapoznali ze sprzętem i tematyką straży pożarnej.

ODWIEDZINY SZKOŁY JĘZKOWEJ

Z okazji kolonii zimowych odwiedziły nas dzieci ze szkoły językowej green school z Praszki. Strażacy zapoznali ze sprzętem i tematyką straży pożarnej.


foto: green school

ZABEZPIECZENIE POKAZU w PRASZCE

Podczas organizacji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabezpieczaliśmu pokaz sztuczych ogni "światełko do nieba" na terenie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Praszce. Pokaz rozpoczął się o godz. 20:00. W zabezpieczeniu brała udział sekcja samochodem gaśniczym ciężkim GCBA
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

WSPARCIE POKAZU WOŚP

Pokaz działania służb ratowniczych organizowanych przez sztab WOŚP w Praszce wsparli strażacy z naszej jednostki w sekcji medycznej. Naczelnik OSP w Praszce i jednocześnie Wiceprezes OSP Neapco zorganizował samochód pogotowia ratunkowego OSP Neapco i wspólnie z koordynatorem ratownictwa medycznego OSP w Praszce Barbarą Falarz - zawodowym ratownikiem medycznym wsparli działania jednostki OSP Kowale w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu.


foto: dh Patrycja Kulczyńska

WICHURA w PRASZCE

O godz. 20:45 zostaliśmy wezwani do usunięcia powalonego drzewa. Wichura przewróciła drzewo na droge powiatową 1916 przy ulicy Fabrycznej w Praszce. Strażacy zadysponowani samochodem technicznym potrzebowali dodatkowego wsparcia samochodu z wyciągarką. W tym celu dyspozytor zadysponował samochód GCBA, który na wyposażeniu posiada wyciągarkę. Po usunięcu zatoru na drodze strażacy przywrócili ruch drogowy.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Adrian Dzikowski

WICHURA w PRASZCE

O godz. 17:45 zostaliśmy wezwani usunięcia skutków wichury. Dyspozycja dotyczyła zabezpieczenia i usunięcia uszkodzonego pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego. Strażacy wyjechali do akcji w sile 2 zastępów: samochodem technicznym GLBA i drabiną SD30. Po rozpoznaniu zadecydowano zabezpieczyć oderwane części dachu przy pomocy wkrętów. Wg IMiGW prędkość wiatru tego popołudnia mogła przekraczać w porywach 10 m/s do 14 m/s.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Adrian Dzikowski

POŻAR w DALACHOWIE

O godz. 15:54 zostaliśmy wezwani samochodem ciężkim gaśniczym do miejscowości Dalachów (gm. Rudniki) aby dostarczyć sekcje mogące pracować w aparatach ochrony dróg oddechowych. Po przybyciu na miejsce pożaru piwnicy budynku mieszkalnego, który trwał od godz. 14:00 przygotowaliśmy pierwszą rotę w gotowości do pracy w aparatach ODO, po kilku minutach nasi strażacy zastąpili już pracujących strażaków wcześniejszych jednostek, którym kończył się tlen w aparatach. Zadaniem naszej jednostki było dogaszenie opanowanego ognia a w późniejszej fazie usuwanie pozostałego materiału palnego z piwnicy, co czyniła druga rota w aparatach oddechowych. Po oddymieniu pomieszczeń dalsze prace mogły być kontunuowane przez pozostałych strażaków.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Mariusz Werner, Adrian Dzikowski

Wzmocnienie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Dnia 1 stycznia 2015 roku Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 70 jednostek z całej Polski. W naszym województwie są to jednostki: OSP Wrzoski z gminy Dąbrowa, OSP Czepielowice z gminy Lubsza, OSP Antoniów z gminy Ozimek, OSP Polska Nowa Wieś z gminy Komprachcice, OSP Stare Budkowice z gminy Murów oraz nasza sąsiednia jednostka OSP Przedmość z gminy Praszka.
Gratulujemy wstąpienia w szeregi elity strażackiej, życzymy dalszego rozwoju jednostek a także wzorowego wypełniania obowiązków wynikających z zapewnienia ciągłej gotowości operacyjnej.

...więcej w archiwum