Osoby posiadające dostęp do portalu Facebook zachęcamy do polubienia naszego profilu oraz do komentowania. Jednocześnie informujemy, że wiadomości zamieszczone w portalu Facebook oraz innych forach dyskusyjnych
i komentarzach w Internecie mogą być autorstwa osób postronnych - nie są weryfikowane i nie należy uważać
jako oficjalnego stanowiska naszej organizacji.

Fotografie opublikowane wg. zapisów prawa autorskiego z oznaczeniem autora, źródła. Przypominamy że dalsze udostępnianie fotografii nie może naruszać praw autorskich i musi zawierać oznaczenie autora, źródła fotografii bądź tekstu. Informacje o zdarzeniach wprowadzane są zazwyczaj w czasie do kilku godzin po zakończeniu działań. Aktualne zdarzenia na terenie całego województwa dostępne są na stronie Komendy Wojewódzkiej - Krok Ku Bezpieczeństwu.

WYPADEK w PRASZCE

Ok. godz. 21:30 zostaliśmy wezwani do wypadku drogowego. Na skrzyżowaniu Drogi Krajowej 45 z drogą gminną (ul. Powstańcw Śląskich) samochód ciężarowy SCANIA (TIR) wymusił pierszeństwo przed autobusem PKS jadącym od centrum miasta. Wskutek zderzenia nastąpiło uszkodzenie elementów kabiny TIRa oraz autobusa. Zaden uczestnik ruchu nie nie odniósł obrażeń wskutek zderzenia. Strażacy zabezpieczyli miejsca zdarzenia, kierowali ruchem drogowym, po odpowiednich czynnościach przywrócono ruch na Drodze Krajowej.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

POŻAR w PRASZCE

O godz. 20:15 zostaliśmy wezwani po pożaru nieużytków przy ul. Powstańców Śląskich Po dojeździe na miejsce strażacy działali w natarciu na płomienie. Pożar objął obszar ok 50m2, dzięki interwencji straży pożarnej udało się zapobiec spaleniu dalszych nieużytków.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: Adrian Dzikowski

PLANETARIUM w OSP

Zarząd OSP udostępnił świetlicę strażacką dla szkoły podstawowej nr 3, która zorganizowała uczniom zajęcia astronomiczne w specjalnym planetarium. Zajęcia dla uczniów trwały przez 2 dni.


foto: Dh Łukasz Bilski

POŻAR w PRASZCE

O godz. 21:45 zostaliśmy wezwani do pożaru suchej trawy na Makowym Wzgórzu Po dojechaniu na miejsce strażacy zagasili niewielki pożar nieużytków przy drodze polnej prowadzącej do stacji nadajników GSM. Pożar swoim zasięgiem objął teren 10m2.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Dokumentcja zdarzeń JOT - Łukasz Bilski

POŻAR w PRASZCE

O godz. 8:30 zostaliśmy wezwani do pożaru samochodu na ul. Piłsudskiego. Po dotarciu na miejsce okazało się że pożar opanował dwa samochody osobowe zaparkowane na paringu przy wspólnym odcinku dróg krajowych nr 42 i 45. Podano środki gaśnicze w natarciu na samochód Volkswagen gdzie rozpoczął się pożar oraz w obronie na zaparkowany obok samochód Audi. W samochodzie Volkswagen strażacy zabezpieczyli instalację gazową. Na czas działań gaśniczych zamknięto ruch samochodowy, następnie Policja wprowadziła wahadłową organizację ruchu.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: Mariusz Werner

POŻAR w PRASZCE

O godz.17.15 zadysponowano do pożaru suchych traw w Praszce na ul. Pod Rosochami. Do zdarzenia zadysponowano OSP Praszka i OSP Strojec. Po dojeździe i rozpoznaiu podjęto działania gaśnicze podręcznym sprzętem oraz rozwinięto linię gaśniczą w natarciu na ogień. Pożar objął teren 40 m2
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Adrian Dzikowski

POŻAR w DALACHOWIE

O godz.15.40 zostaliśmy zadysponowani do pożaru samochodu osobowego w miejscowości Dalachów. Na miejsce zadysponowano OSP Rudniki OSP Praszka, OSP Dalachów i jednostkę z JRG Olesno.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: Adrian Dzikowski

PRACE SPOŁECZNE w PRASZCE

W sootnie przedpołudnie wykonywaliśmy prace równania terenu placu ćwiczebnego przy rzece Wyderka. Dziękujemy Panu Zdzisławowi Jarząb za udostępnienie ładowarki z operatorem oraz młodzieży i strażakom którzy wyrównali i grabili przygotowane podłoże.

 
foto: Adrian Dzikowski

POMOC DLA POLICJI w PRASZCE

O godz. 16:00 zostaliśmy wezwani do otwarcia mieszkania na prośbę Policji. Zdarzenie miało miejsce w budynku wielorodzinnym (bloku spółdzielczym) przy ul. Mickiewicza. Strażacy zostali zadysponowani samochodem ciężkim gaśniczym. Użyli drabiny wysuwnej do dostępu przez okno, następnie była potrzeba wykonania tlenoterapii dla chorego mężczyzny. W tym celu dostarczono torbę ratownictwa medycznego, która znajduje się na samochodzie ratowniczym. Dalszych czynności medycznych udzielił przybyły zespół ratownictwa medycznego Falck.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: dh Klaudia Barańska

KONROLA GOTOWOŚCI w PRASZCE

W piątkowe przedpołudnie odbyła się niezapowiedziana kontrola. Kontrola gotowości bojowej dotyczyła sprawności sprzętu, kompletności umundurowania i dokumentacji w zadysponowanej sekcji OSP. Po ocenie formalnej nastąpiła część praktyczna, w której strażacy wykonali zadanie uwolnienia osoby poszkodowanej oraz działania w natarciu na pożar w budynku mieszkalnym. Kontrolę wykonali ofeerownie z Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie. Podziękowania dla strażaków, którzy poświęcili swój wolny czas dla przeprowadzenia kontroli.
Więcej informacji: Strona akcji

 
foto: dh Adrian Dzikowski

PRACE SPOŁECZNE w PRASZCE

W środowe popołudnie młodzież i strażacy wykonywali prace społeczne na placu ćwiczebnym. Podziękowania za Waszą prace

 
foto: dh Adrian Dzikowski

ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Jak co roku delegacja naszej OSP brała udział w obchodach Mszy św. rezurekcyjnej w naszym kościele parafialnym w Praszce. Dziękujemy strażakom, którzy przed rezulekcją pełnili wartę przy grobie Pańskim, delegacji pocztu sztandarowego i druhom z asysty procesyjnej za godne reprezentowanie naszej jednostki.

 
foto: Maciej Hatalak

POŻAR w PRASZCE

O godz. 19.57 zostaliśmy zadysponowani do wyczuwalnego dymu w budynku wielorodzinnym w Praszce na ul. Senatorskiej. Do zdarzeń zadysponowano GCBA 4,5/16
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

WICHURA w PRASZCE

O godz.14.29 zostaliśmy zadysponowani do przewróconego drzewa w Praszce na ul. Kaliskiej .
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

WICHURA w PRASZCE

O godz.20:40 zostaliśmy zadysponowani do złamanego konaru drzewa w Praszce na drodze powiatowej nr 1916 O - ul. Fabryczna w sąsiedztwie zakładu armatury. Na czas prowadzenia działań zamknięto ruch drogowy do czasu usunięcia zagrożenia. Do zdarzenia zadysponowano samochód GCBA 4,5/16 z Jednostki Operacyjno Technicznej OSP Praszka, oraz podnośnik z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Olesno.
Więcej informacji: Raport z akcji

 
foto: dh Łukasz Bilski

WICHURA w PRASZCE

O godz.19:30 zostaliśmy zadysponowani do usunięcia skutków wichury. W posesji przy ulicy Kolorowej strażacy zabezpieczyli przewrócony garaż blaszany, który zagrażał bezpieczeństwu sąsiednim zabudowaniom mieszkalnym. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z OSP w Praszce. W celu likwidacji zagrożenia użyto hydraulicznego sprzętu rozpierająco-tnącego.
Więcej informacji: Raport z akcji

 
foto: dh Szymon Cebula

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PRASZCE

Z okazji 12 edycji programu "DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" przy honorowym patronacie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego naszą jednostkę odwiedziła młodzież z I Liceum Ogólnoształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce. Strażacy zapoznali młodzież o organizacją JOT oraz zorganizowali praktyki z pracy w straży.
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do organizacji, w szczególności opiekun projektu szkoły mgr Anecie Jarząb, strażakom i MDP przbyłym do strażnicy na czele z Naczelnikiem OSP dh Januszem Jarząbem. Sympatykom, którzy zawsze wspierają naszą działalność w szczególności kol. Patrycji Nowak.


foto: dh Adam Bilski i Adrian Dzikowski

POŻAR w PRZEDMOŚCIU

O godz. 18:00 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków w za miejscowością Przedmość. Do akcji sekcja przyjechała samochodem ciężkim gaśniczym. Po dotarciu na miejsce udali się do wsparcia miejscowej jednostki, która zagaszała płomienie podręcznym sprzętem gaśniczym. Sekcja z Praszki dogasiła stłumione płomienie używając hydronetki wodnej. Dzięki sprawnej akcji płomienie zajęły obszar zaledwie 3 arów.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

POŻAR w PRASZCE

O godz. 18:10 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków. Pożar strawił 0,5 hektara nieużytków. Do akcji wyjechała sekcja samochodem gaśniczym ciężkim. Strażacy zapobiegli przedostaniu się ognia w dalsze tereny.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Patrycja Kulczyńska

PRACE SPOŁECZNE w PRASZCE

W niedzielne południe zawiesiliśmy banner informacyjny dot. zbliżającego się kiermaszu świątecznego

 
foto: dh Adrian Dzikowski i Łukasz Bilski

WALNE ZEBRANIE OSP w PRASZCE

15 marca 2015 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Praszce.
Członkowie OSP w Praszce do swojego grona na zebranie zaprosili gości: st. kpt. Wojciech Wiecha – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, który ocenił wzorowo pracę bojową strażaków z Praszki i przygotowanie szkoleniowe, co jest przede wszystkim zasługą Naczelnika OSP Janusz Jarząba st. bryg. Zygmunt Zalewski – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP wykazał uznanie dla polityki finansowej OSP, gdzie pozyskiwane są fundusze z 1% podatku oraz gromadzone środki na dalsze zakupy sprzętu. Od 2013 roku sprawy finansowe prowadzi i pilnuje druhna Irena Bilska – Skarbnik OSP. dh Wiktor Urbański – Emerytowany Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, któremu strażacy z Praszki wręczyli podziękowania i gratulacje z okazji przejścia na emeryturę. st. asp. Waldemar Przybyła – Komendant Miejsko-Gminny Ochrony P-poż. zaznaczył że OSP w Praszce bierze udział w większości akcji na terenie gminy Praszka. Prezesi i Naczelnicy ościennych jednostek Radni Powiatowi i Gminni Jacek Pac – dyrektor MGOKiS
Więcej informacji: Strona zebrania


foto:Krzysztof Szczepański (Foto-Fax), Patrycja Nowak

POŻAR w PRASZCE

O godz. 12:45 wyjechaliśmy do pożaru kontenerów na odpady przy ul. Kościuszki. Pożar w murowanej pergoli śmietnikowej objął całkowicie 3 plastikowe kontenery. Strażacy zdołali uratować jeden, niestety już nadpalony nie będzie nadawał się do dalszego użytku. Uratowana została również ogólna konstrukcja i metalowe zadaszenie pergoli. Ostatecznie straty oszacowano na 5,5 tyś zł. Na miejsce akcji przybył również partol Policji oraz przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej, którym przekazano miejsce zdarzenia do dalszych prac porządkowych i dozoru.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: dh Patrycja Kulczyńska

WYPADEK w PRASZCE

Po godzinie 14:30 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego na Drodze Krajowej 45 - ul. Kaliska na wysokości tzw. "Ruskiego Parku". W wyniku zdarzenia jedna osoba została przetransportowana przez ZRM Falck do szpitala. Na czas działań odcinek DK45 został zamknięty dla ruchu, wyznaczono objazd do rynku drogami gminnymi przez ulicę Senatorską i Kościelną. Działania straży polegały na kierowaniu ruchem, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zabezpieczeniu rozlanych płynów eksploatacyjnych i uporządkowaniu miejsca zdarzenia
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Dominika Bielawska

POŻAR w PRASZCE

W dniu 06.03,2015 r. godz. 14:30 zostaliśmy zadysponowani do ugaszenia pożaru suchej trawy w Praszce na Makowym Wzgórzu. Po dojeździe na miejsce pożaru stwierdzono pożar suchej trawy na obszarze ok 4 ar. Do zdarzenia zadysponowano OSP w Praszce GCBA4,5/16,OSP Strojec i funkcjonariuszy KP w Praszce. Strat nie stwierdzono
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: OSP w Praszce

SPOTKANIE ZE SENIORAMI w PRASZCE

Na zaproszenie Pani Teresy Kalinowsiej prowadzącej spotkania grupy seniorów gościliśmy w Miejskim Domu Kultury w celu pogadanki edukacyjnej. Dziękujemy strażakom: Adamowi Bilskiemu, Rafałowi Juszczak i Łukaszowi Bilskiemu za prowadzenie pogadanki, natomiast kierowcy Ryszardowi Korpowskiemu za zaprezentowanie samochodu gaśniczego.


foto: Teresa Kalinowska

WYPADEK DROGOWY w PRASZCE

O godz. 00.30 zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia wypadku drogowego w Praszce na ul. Gorzowskiej z udziałem samochodu oraz pieszego. Działanie polegały na oświetleniu miejsca zdarzenia i pomocy funkcjonariuszom Policji w kierowaniu ruchem drogowym na wspólnym odcinku DK42 i DK45 dla bezpieczeństwa ruchu i obsługujących zdarzenie osób. W zabezpieczeniu wypadku drogowego udział brały OSP w Praszce samochodem GCBA4,5/16 , oraz 2 radiowozy z jednostki KP w Praszce i ZRM Falck.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: Adrian Dzikowski - prezentacja oświetlenia MB Atego

POŻAR w PRASZCE

O godz. 17:30 zostaliśmy zadysponowani do pożaru samochodu osobowego w Praszce na ul Warszawskiej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar samochodu osobowego w garażu i podano dwa prądy wody w natarciu na płonący samochód i garaż w sprzęcie ODO. Do zdarzenia zadysponowano : OSP Praszka - 2 sekcje, OSP Strojeć i JRG Olesno oraz funkcjonariuszy KP w Praszce
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 

foto: Adrian Dzikowski, Film: Tomasz Olszowy

SZKOLENIE SZEREGOWYCH w KOŚCIELISKACH

Czterech kadetów naszej OSP rozpoczęło kurs szkolenia podstawowego na szeregowych OSP. Dzięki uprzejmości druhów Zakładowej OSP kadeci mogli wspólnie jechać samochodem operacyjnym na szkolenie.

 


foto: dh Łukasz Bilski

ZBIÓRKA SZKOLENIOWA

Podczas piątkowej zbiórki odbyły się kolejne ćwiczenia strażaków i kadetów na szkolenie podstawowe. Pierwsza część teoretyczna na temat ratownictwa przedmedycznego odbyła się w strażnicy OSP, następnie sekcje udały się na poligon ćwiczebny przy starym dworcu kolejowym w Praszce. Ćwiczenia przygotował i nadzorował Naczelnik OSP Janusz Jarząb


foto: Adrian Dzikowski

GRA MIEJSKA w PRASZCE

13 drużyn wzięło udział w grze miejskiej pod nazwą „Granica”. Kilkudziesięciu uczestników musiało zmierzyć się z zadaniami, które czekały na nich w sześciu lokalizacjach na terenie miasta. W strażnicy OSP w Praszce drużyny w cześci teoretycznej odpowiadały na pytania z zakresu pożarnictwa. Część praktyczna polegała na jak najszybszym przygotowaniu się do wyjazdu alarmowego. Zadanie bonusowe - zwijanie węża pożarniczego poniżej 1 minuty umożliwiało zyskanie dodatkowej punktacji.


foto: dh Adam Bilski, Radio Ziemi Wieluńskiej, Praszkowska Gra Miejska (Julka)

ZEBRANIE ZARZĄDU OSP

Podczas zebrania Zarządu realizowano przygotowania do zbliżającego się Walnego Zebrania członków OSP, które odbędzie się 15 marca o godz. 15:00. Zarząd podjął Uchwałę w której skreśla z listy członków wspierających Ryszarda Falarza i wpisuje go w skład członków zwyczajnych OSP. Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Zarząd przyjął następujące osoby: Bielawski Marcel, Semeres Martyna, Kolankiewicz Anna, Falarz Weronika.Ponadto Zarząd dokonał skreśleń osób, kótre nie opłacają składek członkowskich bez usprawiedliwienia ponad rok: Pakuła Stanisław, Sobieralski Zygmunt, Strzelecki Adam, Pęciak Henryk, Środa Czesław. Osoby skreślone mają prawo wnieść do Walnego Zebrania odwołanie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia. O skreśleniu powiadamiamy dnia 9 lutego 2015r. na tablicy informacyjnej w drzwiach wejściowych OSP oraz niniejszym tekstem na stronie internetowej OSP. Termin złożenia odwołania: 23 lutego 2015r. Ponadto Zarząd przyjął w skład członków czynnych OSP Klaudię Barańską którą przeniesiono z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Również w skutek uzyskania pełnoletności skreślono z listy MDP Adama Szczykałę,lecz w skutek braku aktywności w życiu OSP nie przeniesiono do członków czynnych OSP - od decyzji zarządu może sie odwołać do Walnego Zebrania.

ZIMÓWKA w OSP

Przed południem członkowie OSP i MDP odśnieżyli plac przed strażnicą. Po południu młodzież umówiła się na "snow party".


foto: Łukasz Bilski

WYCIEK GAZU w PRASZCE

O godz. 18:28 zostaliśmy wezwani do usunięcia zagrożenia spowodowanego wyciekiem gazu. Strażaków wezwała lokatorka mieszkania w budynku wielorodzinnym. Gdy zorientowała się że w mieszkaniu ulatnia się gaz - stężenie było mocno wyczuwalne. Strażacy dokonali odpowiednich pomiarów czujnikami i po wentylacji pomieszczeń zakończyli działania.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Paulina Jarząb

ODWIEDZINY SZKOŁY JĘZKOWEJ

Z okazji kolonii zimowych odwiedziły nas dzieci II turnusu szkoły językowej green school z Praszki. Strażacy zapoznali ze sprzętem i tematyką straży pożarnej.


foto: green school

ODWIEDZINY ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ

Z okazji kolonii zimowych odwiedziły nas dzieci świetlicy osiedlowej "Baraczek" z Praszki. Strażacy zapoznali ze sprzętem i tematyką straży pożarnej.


foto: Anna Długosz

ODWIEDZINY SZKOŁY JĘZKOWEJ

Z okazji kolonii zimowych odwiedziły nas dzieci ze szkoły językowej green school z Praszki. Strażacy zapoznali ze sprzętem i tematyką straży pożarnej.


foto: green school

ZABEZPIECZENIE POKAZU w PRASZCE

Podczas organizacji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabezpieczaliśmu pokaz sztuczych ogni "światełko do nieba" na terenie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Praszce. Pokaz rozpoczął się o godz. 20:00. W zabezpieczeniu brała udział sekcja samochodem gaśniczym ciężkim GCBA
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

WSPARCIE POKAZU WOŚP

Pokaz działania służb ratowniczych organizowanych przez sztab WOŚP w Praszce wsparli strażacy z naszej jednostki w sekcji medycznej. Naczelnik OSP w Praszce i jednocześnie Wiceprezes OSP Neapco zorganizował samochód pogotowia ratunkowego OSP Neapco i wspólnie z koordynatorem ratownictwa medycznego OSP w Praszce Barbarą Falarz - zawodowym ratownikiem medycznym wsparli działania jednostki OSP Kowale w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu.


foto: dh Patrycja Kulczyńska

WICHURA w PRASZCE

O godz. 20:45 zostaliśmy wezwani do usunięcia powalonego drzewa. Wichura przewróciła drzewo na droge powiatową 1916 przy ulicy Fabrycznej w Praszce. Strażacy zadysponowani samochodem technicznym potrzebowali dodatkowego wsparcia samochodu z wyciągarką. W tym celu dyspozytor zadysponował samochód GCBA, który na wyposażeniu posiada wyciągarkę. Po usunięcu zatoru na drodze strażacy przywrócili ruch drogowy.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Adrian Dzikowski

WICHURA w PRASZCE

O godz. 17:45 zostaliśmy wezwani usunięcia skutków wichury. Dyspozycja dotyczyła zabezpieczenia i usunięcia uszkodzonego pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego. Strażacy wyjechali do akcji w sile 2 zastępów: samochodem technicznym GLBA i drabiną SD30. Po rozpoznaniu zadecydowano zabezpieczyć oderwane części dachu przy pomocy wkrętów. Wg IMiGW prędkość wiatru tego popołudnia mogła przekraczać w porywach 10 m/s do 14 m/s.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Adrian Dzikowski

POŻAR w DALACHOWIE

O godz. 15:54 zostaliśmy wezwani samochodem ciężkim gaśniczym do miejscowości Dalachów (gm. Rudniki) aby dostarczyć sekcje mogące pracować w aparatach ochrony dróg oddechowych. Po przybyciu na miejsce pożaru piwnicy budynku mieszkalnego, który trwał od godz. 14:00 przygotowaliśmy pierwszą rotę w gotowości do pracy w aparatach ODO, po kilku minutach nasi strażacy zastąpili już pracujących strażaków wcześniejszych jednostek, którym kończył się tlen w aparatach. Zadaniem naszej jednostki było dogaszenie opanowanego ognia a w późniejszej fazie usuwanie pozostałego materiału palnego z piwnicy, co czyniła druga rota w aparatach oddechowych. Po oddymieniu pomieszczeń dalsze prace mogły być kontunuowane przez pozostałych strażaków.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Mariusz Werner, Adrian Dzikowski

Wzmocnienie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Dnia 1 stycznia 2015 roku Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 70 jednostek z całej Polski. W naszym województwie są to jednostki: OSP Wrzoski z gminy Dąbrowa, OSP Czepielowice z gminy Lubsza, OSP Antoniów z gminy Ozimek, OSP Polska Nowa Wieś z gminy Komprachcice, OSP Stare Budkowice z gminy Murów oraz nasza sąsiednia jednostka OSP Przedmość z gminy Praszka.
Gratulujemy wstąpienia w szeregi elity strażackiej, życzymy dalszego rozwoju jednostek a także wzorowego wypełniania obowiązków wynikających z zapewnienia ciągłej gotowości operacyjnej.

...więcej w archiwum