Osoby posiadające dostęp do portalu Facebook zachęcamy do polubienia naszego profilu oraz do komentowania. Jednocześnie informujemy, że wiadomości zamieszczone w portalu Facebook oraz innych forach dyskusyjnych
i komentarzach w Internecie mogą być autorstwa osób postronnych - nie są weryfikowane i nie należy uważać
jako oficjalnego stanowiska naszej organizacji.

Fotografie opublikowane wg. zapisów prawa autorskiego z oznaczeniem autora, źródła. Przypominamy że dalsze udostępnianie fotografii nie może naruszać praw autorskich i musi zawierać oznaczenie autora, źródła fotografii bądź tekstu. Informacje o zdarzeniach wprowadzane są zazwyczaj w czasie do kilku godzin po zakończeniu działań. Aktualne zdarzenia na terenie całego województwa dostępne są na stronie Komendy Wojewódzkiej - Krok Ku Bezpieczeństwu.

WICHURA w PRASZCE

O godz.20:40 zostaliśmy zadysponowani do złamanego konaru drzewa w Praszce na drodze powiatowej nr 1916 O - ul. Fabryczna w sąsiedztwie zakładu armatury. Na czas prowadzenia działań zamknięto ruch drogowy do czasu usunięcia zagrożenia. Do zdarzenia zadysponowano samochód GCBA 4,5/16 z Jednostki Operacyjno Technicznej OSP Praszka, oraz podnośnik z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Olesno.
Więcej informacji: Raport z akcji

 
foto: dh Łukasz Bilski

WICHURA w PRASZCE

O godz.19:30 zostaliśmy zadysponowani do usunięcia skutków wichury. W posesji przy ulicy Kolorowej strażacy zabezpieczyli przewrócony garaż blaszany, który zagrażał bezpieczeństwu sąsiednim zabudowaniom mieszkalnym. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z OSP w Praszce. W celu likwidacji zagrożenia użyto hydraulicznego sprzętu rozpierająco-tnącego.
Więcej informacji: Raport z akcji

 
foto: dh Szymon Cebula

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PRASZCE

Z okazji 12 edycji programu "DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" przy honorowym patronacie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego naszą jednostkę odwiedziła młodzież z I Liceum Ogólnoształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce. Strażacy zapoznali młodzież o organizacją JOT oraz zorganizowali praktyki z pracy w straży.
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do organizacji, w szczególności opiekun projektu szkoły mgr Anecie Jarząb, strażakom i MDP przbyłym do strażnicy na czele z Naczelnikiem OSP dh Januszem Jarząbem. Sympatykom, którzy zawsze wspierają naszą działalność w szczególności kol. Patrycji Nowak.


foto: dh Adam Bilski i Adrian Dzikowski

POŻAR w PRZEDMOŚCIU

O godz. 18:00 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków w za miejscowością Przedmość. Do akcji sekcja przyjechała samochodem ciężkim gaśniczym. Po dotarciu na miejsce udali się do wsparcia miejscowej jednostki, która zagaszała płomienie podręcznym sprzętem gaśniczym. Sekcja z Praszki dogasiła stłumione płomienie używając hydronetki wodnej. Dzięki sprawnej akcji płomienie zajęły obszar zaledwie 3 arów.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

POŻAR w PRASZCE

O godz. 18:10 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków. Pożar strawił 0,5 hektara nieużytków. Do akcji wyjechała sekcja samochodem gaśniczym ciężkim. Strażacy zapobiegli przedostaniu się ognia w dalsze tereny.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Patrycja Kulczyńska

PRACE SPOŁECZNE w PRASZCE

W niedzielne południe zawiesiliśmy banner informacyjny dot. zbliżającego się kiermaszu świątecznego

 
foto: dh Adrian Dzikowski i Łukasz Bilski

WALNE ZEBRANIE OSP w PRASZCE

15 marca 2015 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Praszce.
Członkowie OSP w Praszce do swojego grona na zebranie zaprosili gości: st. kpt. Wojciech Wiecha – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, który ocenił wzorowo pracę bojową strażaków z Praszki i przygotowanie szkoleniowe, co jest przede wszystkim zasługą Naczelnika OSP Janusz Jarząba st. bryg. Zygmunt Zalewski – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP wykazał uznanie dla polityki finansowej OSP, gdzie pozyskiwane są fundusze z 1% podatku oraz gromadzone środki na dalsze zakupy sprzętu. Od 2013 roku sprawy finansowe prowadzi i pilnuje druhna Irena Bilska – Skarbnik OSP. dh Wiktor Urbański – Emerytowany Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, któremu strażacy z Praszki wręczyli podziękowania i gratulacje z okazji przejścia na emeryturę. st. asp. Waldemar Przybyła – Komendant Miejsko-Gminny Ochrony P-poż. zaznaczył że OSP w Praszce bierze udział w większości akcji na terenie gminy Praszka. Prezesi i Naczelnicy ościennych jednostek Radni Powiatowi i Gminni Jacek Pac – dyrektor MGOKiS
Więcej informacji: Strona zebrania


foto:Krzysztof Szczepański (Foto-Fax), Patrycja Nowak

POŻAR w PRASZCE

O godz. 12:45 wyjechaliśmy do pożaru kontenerów na odpady przy ul. Kościuszki. Pożar w murowanej pergoli śmietnikowej objął całkowicie 3 plastikowe kontenery. Strażacy zdołali uratować jeden, niestety już nadpalony nie będzie nadawał się do dalszego użytku. Uratowana została również ogólna konstrukcja i metalowe zadaszenie pergoli. Ostatecznie straty oszacowano na 5,5 tyś zł. Na miejsce akcji przybył również partol Policji oraz przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej, którym przekazano miejsce zdarzenia do dalszych prac porządkowych i dozoru.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: dh Patrycja Kulczyńska

WYPADEK w PRASZCE

Po godzinie 14:30 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego na Drodze Krajowej 45 - ul. Kaliska na wysokości tzw. "Ruskiego Parku". W wyniku zdarzenia jedna osoba została przetransportowana przez ZRM Falck do szpitala. Na czas działań odcinek DK45 został zamknięty dla ruchu, wyznaczono objazd do rynku drogami gminnymi przez ulicę Senatorską i Kościelną. Działania straży polegały na kierowaniu ruchem, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zabezpieczeniu rozlanych płynów eksploatacyjnych i uporządkowaniu miejsca zdarzenia
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Dominika Bielawska

POŻAR w PRASZCE

W dniu 06.03,2015 r. godz. 14:30 zostaliśmy zadysponowani do ugaszenia pożaru suchej trawy w Praszce na Makowym Wzgórzu. Po dojeździe na miejsce pożaru stwierdzono pożar suchej trawy na obszarze ok 4 ar. Do zdarzenia zadysponowano OSP w Praszce GCBA4,5/16,OSP Strojec i funkcjonariuszy KP w Praszce. Strat nie stwierdzono
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: OSP w Praszce

SPOTKANIE ZE SENIORAMI w PRASZCE

Na zaproszenie Pani Teresy Kalinowsiej prowadzącej spotkania grupy seniorów gościliśmy w Miejskim Domu Kultury w celu pogadanki edukacyjnej. Dziękujemy strażakom: Adamowi Bilskiemu, Rafałowi Juszczak i Łukaszowi Bilskiemu za prowadzenie pogadanki, natomiast kierowcy Ryszardowi Korpowskiemu za zaprezentowanie samochodu gaśniczego.


foto: Teresa Kalinowska

WYPADEK DROGOWY w PRASZCE

O godz. 00.30 zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia wypadku drogowego w Praszce na ul. Gorzowskiej z udziałem samochodu oraz pieszego. Działanie polegały na oświetleniu miejsca zdarzenia i pomocy funkcjonariuszom Policji w kierowaniu ruchem drogowym na wspólnym odcinku DK42 i DK45 dla bezpieczeństwa ruchu i obsługujących zdarzenie osób. W zabezpieczeniu wypadku drogowego udział brały OSP w Praszce samochodem GCBA4,5/16 , oraz 2 radiowozy z jednostki KP w Praszce i ZRM Falck.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: Adrian Dzikowski - prezentacja oświetlenia MB Atego

POŻAR w PRASZCE

O godz. 17:30 zostaliśmy zadysponowani do pożaru samochodu osobowego w Praszce na ul Warszawskiej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar samochodu osobowego w garażu i podano dwa prądy wody w natarciu na płonący samochód i garaż w sprzęcie ODO. Do zdarzenia zadysponowano : OSP Praszka - 2 sekcje, OSP Strojeć i JRG Olesno oraz funkcjonariuszy KP w Praszce
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 

foto: Adrian Dzikowski, Film: Tomasz Olszowy

SZKOLENIE SZEREGOWYCH w KOŚCIELISKACH

Czterech kadetów naszej OSP rozpoczęło kurs szkolenia podstawowego na szeregowych OSP. Dzięki uprzejmości druhów Zakładowej OSP kadeci mogli wspólnie jechać samochodem operacyjnym na szkolenie.

 


foto: dh Łukasz Bilski

ZBIÓRKA SZKOLENIOWA

Podczas piątkowej zbiórki odbyły się kolejne ćwiczenia strażaków i kadetów na szkolenie podstawowe. Pierwsza część teoretyczna na temat ratownictwa przedmedycznego odbyła się w strażnicy OSP, następnie sekcje udały się na poligon ćwiczebny przy starym dworcu kolejowym w Praszce. Ćwiczenia przygotował i nadzorował Naczelnik OSP Janusz Jarząb


foto: Adrian Dzikowski

GRA MIEJSKA w PRASZCE

13 drużyn wzięło udział w grze miejskiej pod nazwą „Granica”. Kilkudziesięciu uczestników musiało zmierzyć się z zadaniami, które czekały na nich w sześciu lokalizacjach na terenie miasta. W strażnicy OSP w Praszce drużyny w cześci teoretycznej odpowiadały na pytania z zakresu pożarnictwa. Część praktyczna polegała na jak najszybszym przygotowaniu się do wyjazdu alarmowego. Zadanie bonusowe - zwijanie węża pożarniczego poniżej 1 minuty umożliwiało zyskanie dodatkowej punktacji.


foto: dh Adam Bilski, Radio Ziemi Wieluńskiej, Praszkowska Gra Miejska (Julka)

ZEBRANIE ZARZĄDU OSP

Podczas zebrania Zarządu realizowano przygotowania do zbliżającego się Walnego Zebrania członków OSP, które odbędzie się 15 marca o godz. 15:00. Zarząd podjął Uchwałę w której skreśla z listy członków wspierających Ryszarda Falarza i wpisuje go w skład członków zwyczajnych OSP. Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Zarząd przyjął następujące osoby: Bielawski Marcel, Semeres Martyna, Kolankiewicz Anna, Falarz Weronika.Ponadto Zarząd dokonał skreśleń osób, kótre nie opłacają składek członkowskich bez usprawiedliwienia ponad rok: Pakuła Stanisław, Sobieralski Zygmunt, Strzelecki Adam, Pęciak Henryk, Środa Czesław. Osoby skreślone mają prawo wnieść do Walnego Zebrania odwołanie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia. O skreśleniu powiadamiamy dnia 9 lutego 2015r. na tablicy informacyjnej w drzwiach wejściowych OSP oraz niniejszym tekstem na stronie internetowej OSP. Termin złożenia odwołania: 23 lutego 2015r. Ponadto Zarząd przyjął w skład członków czynnych OSP Klaudię Barańską którą przeniesiono z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Również w skutek uzyskania pełnoletności skreślono z listy MDP Adama Szczykałę,lecz w skutek braku aktywności w życiu OSP nie przeniesiono do członków czynnych OSP - od decyzji zarządu może sie odwołać do Walnego Zebrania.

ZIMÓWKA w OSP

Przed południem członkowie OSP i MDP odśnieżyli plac przed strażnicą. Po południu młodzież umówiła się na "snow party".


foto: Łukasz Bilski

WYCIEK GAZU w PRASZCE

O godz. 18:28 zostaliśmy wezwani do usunięcia zagrożenia spowodowanego wyciekiem gazu. Strażaków wezwała lokatorka mieszkania w budynku wielorodzinnym. Gdy zorientowała się że w mieszkaniu ulatnia się gaz - stężenie było mocno wyczuwalne. Strażacy dokonali odpowiednich pomiarów czujnikami i po wentylacji pomieszczeń zakończyli działania.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Paulina Jarząb

ODWIEDZINY SZKOŁY JĘZKOWEJ

Z okazji kolonii zimowych odwiedziły nas dzieci II turnusu szkoły językowej green school z Praszki. Strażacy zapoznali ze sprzętem i tematyką straży pożarnej.


foto: green school

ODWIEDZINY ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ

Z okazji kolonii zimowych odwiedziły nas dzieci świetlicy osiedlowej "Baraczek" z Praszki. Strażacy zapoznali ze sprzętem i tematyką straży pożarnej.


foto: Anna Długosz

ODWIEDZINY SZKOŁY JĘZKOWEJ

Z okazji kolonii zimowych odwiedziły nas dzieci ze szkoły językowej green school z Praszki. Strażacy zapoznali ze sprzętem i tematyką straży pożarnej.


foto: green school

ZABEZPIECZENIE POKAZU w PRASZCE

Podczas organizacji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabezpieczaliśmu pokaz sztuczych ogni "światełko do nieba" na terenie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Praszce. Pokaz rozpoczął się o godz. 20:00. W zabezpieczeniu brała udział sekcja samochodem gaśniczym ciężkim GCBA
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

WSPARCIE POKAZU WOŚP

Pokaz działania służb ratowniczych organizowanych przez sztab WOŚP w Praszce wsparli strażacy z naszej jednostki w sekcji medycznej. Naczelnik OSP w Praszce i jednocześnie Wiceprezes OSP Neapco zorganizował samochód pogotowia ratunkowego OSP Neapco i wspólnie z koordynatorem ratownictwa medycznego OSP w Praszce Barbarą Falarz - zawodowym ratownikiem medycznym wsparli działania jednostki OSP Kowale w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu.


foto: dh Patrycja Kulczyńska

WICHURA w PRASZCE

O godz. 20:45 zostaliśmy wezwani do usunięcia powalonego drzewa. Wichura przewróciła drzewo na droge powiatową 1916 przy ulicy Fabrycznej w Praszce. Strażacy zadysponowani samochodem technicznym potrzebowali dodatkowego wsparcia samochodu z wyciągarką. W tym celu dyspozytor zadysponował samochód GCBA, który na wyposażeniu posiada wyciągarkę. Po usunięcu zatoru na drodze strażacy przywrócili ruch drogowy.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Adrian Dzikowski

WICHURA w PRASZCE

O godz. 17:45 zostaliśmy wezwani usunięcia skutków wichury. Dyspozycja dotyczyła zabezpieczenia i usunięcia uszkodzonego pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego. Strażacy wyjechali do akcji w sile 2 zastępów: samochodem technicznym GLBA i drabiną SD30. Po rozpoznaniu zadecydowano zabezpieczyć oderwane części dachu przy pomocy wkrętów. Wg IMiGW prędkość wiatru tego popołudnia mogła przekraczać w porywach 10 m/s do 14 m/s.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Adrian Dzikowski

POŻAR w DALACHOWIE

O godz. 15:54 zostaliśmy wezwani samochodem ciężkim gaśniczym do miejscowości Dalachów (gm. Rudniki) aby dostarczyć sekcje mogące pracować w aparatach ochrony dróg oddechowych. Po przybyciu na miejsce pożaru piwnicy budynku mieszkalnego, który trwał od godz. 14:00 przygotowaliśmy pierwszą rotę w gotowości do pracy w aparatach ODO, po kilku minutach nasi strażacy zastąpili już pracujących strażaków wcześniejszych jednostek, którym kończył się tlen w aparatach. Zadaniem naszej jednostki było dogaszenie opanowanego ognia a w późniejszej fazie usuwanie pozostałego materiału palnego z piwnicy, co czyniła druga rota w aparatach oddechowych. Po oddymieniu pomieszczeń dalsze prace mogły być kontunuowane przez pozostałych strażaków.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Mariusz Werner, Adrian Dzikowski

Wzmocnienie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Dnia 1 stycznia 2015 roku Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 70 jednostek z całej Polski. W naszym województwie są to jednostki: OSP Wrzoski z gminy Dąbrowa, OSP Czepielowice z gminy Lubsza, OSP Antoniów z gminy Ozimek, OSP Polska Nowa Wieś z gminy Komprachcice, OSP Stare Budkowice z gminy Murów oraz nasza sąsiednia jednostka OSP Przedmość z gminy Praszka.
Gratulujemy wstąpienia w szeregi elity strażackiej, życzymy dalszego rozwoju jednostek a także wzorowego wypełniania obowiązków wynikających z zapewnienia ciągłej gotowości operacyjnej.

...więcej w archiwum